Alle leverandører av kassasystemer i det norske markedet må tilfredsstille alle krav i kassasystemloven senest 1. januar 2017.
S M S AS er klare og vil sende inn produkterklæring til myndighetene så fort registrering er mulig.
 
Endringer gjort i forbindelse med kassesystemloven som kan påvirke den daglige driften av kassene hos dere:
 
 • Alt salg må slås kontinuerlig og en regning/kvittering må alltid gjøres opp mot en eller flere oppgjørsformer før den blir en ferdigstilt regning/kvittering. Alle regninger som skrives ut uten oppgjørsform vil være en proforma regning og vil være merket med "Foreløpig kvittering IKKE KVITTERING FOR KJØP".
 • Når en regning er gjort opp med oppgjørsform(er) skrives teksten Salgskvittering  på toppen av regningen.
  Når en kreditnota gjøres opp med oppgjørsform(er) skrives teksten "Returkvittering" på toppen av regningen.
  Dersom  salget faktureres senere benyttes en oppgjørsform som er merket som Kredittsalg,  og teksten "Utleveringskvittering IKKE KVITTERING FOR KJØP" blir skrevet i toppen av regningen.
 •  Globalt regningsnummer må benyttes og er standard. Globalt regningsnummer vises bak teksten "Fakturanr." på alle regninger som er gjort opp med oppgjørsform(er).
 •   Når en regning er gjort opp med oppgjørsform(er) og skrevet ut, er det kun mulig å skrive ut 1 ekstra kopi. Denne vil være merket med teksten "KOPI".
 •  En oppgjort regning/kvittering må alltid gis til gjesten om ikke en elektronisk kvittering blir sendt. Det anbefales å automatisk skrive ut en regning/kvittering etter at oppgjørsformer er ferdig angitt.
 •  Det er ikke lenger mulig å logge ut dersom man har regninger som ikke er oppgjort med oppgjørsform(er).
 •  Det er ikke lenger mulig å oppheve en oppgjørsform på en regning. Dersom regningen/kvitteringen er feil, må man slette den ved å benytte kreditnota funksjon enten ved å automatisk generere en kreditnota av en vanlig regning ved å benytte MF-47 returregning, eller ved manuelt å legge in en kreditnota ved bruk av funksjonen MF-48 kreditnota.
 • MF-31 som gjør opp flere regninger på en gang, kan ikke lenger benyttes.
 • Det er ikke mulig å slå inn bestillinger så lenge kasseskuffen er åpen
 • Alle ansatte som håndterer kontanter og har en beholdning/veksel må alltid inngi et start-vekselsbeløp og et slutt-vekselsbeløp ved innlogg/utlogg på kassen.
 •  X rapporten (som kan skrives ut så mange ganger man vil ved bruk av MF-45) og Z rapporten som automatisk genereres per terminal når RmsVPos programmet avsluttes, er blitt endret/tilpasset i henhold til den norske kassesystemloven.
Få mere informasjon om kassesystemloven her.

Nyhetsbrev