Systemdokumentasjon

SMS Kassasystem og versjonen RmsV NO 5.9 består delvis av en hovedenhet RmsVPos ”Point of Sale” (POS) hvor elektronisk journal oppdateres, og delvis av en eller flere kassaterminaler; RmsV Touch, RmsV Multi og RmsV Hånd samt backofficeprogrammet RmsV Manager.

POS kan enten være installert på en frittstående server (PC) eller på en av RmsV Touch kassaterminalene i kassasystemet.

Til POS overføres alle programmerte priser og produkter m.m. På kassaterminalene registreres salg, oppgjørsformer og annen løpende bruk.

Registrering av salg på RmsV Touchkassaterminalene fungerer bare dersom tilkoblet kassaskuff er lukket. Rapporter kan tas ut fra både RmsV Manager, POS og på kassaterminalene avhengig av hvilken type av rapport som ønskes.

RmsV Manager er backofficeprogrammet hvor man skriver ut rapporter, legger opp nye kunder, varer, resepter og ansatte, samt håndterer sitt varelager m.m.

Z-rapporten skrives ut/lagres automatiskt når man avslutter dagens salg (steng kassene) på kassasystemet.

De fleste restauranter/kantiner benytter automatisk avslutning av dagen salg. Da kjøres dette automatisk på et gitt klokkeslett i systemet og kan skrives ut på din rapportskriver (A4-skriver) og/eller sendes som PDF til din e-post.

Last ned fulstendig dokumentasjon her

Last ned vedlegg
Strandveien 55
1366 Lysaker
Tlf: 22 80 22 10
salg@sms.no