SMS AS HAR FÅTT NY EIER

ECR Holding AS har kjøpt samtlige aksjer i S M S AS. Selskapet har også nylig overtatt Easy Step AS, Rmanager AS og Admincons AS, samt 80% av det indiske IT-utviklingsselskapet Steerminds PvT Ltd.

S M S AS vil inntil videre fortsette som et selvstendig juridisk selskap. Avtalene og leveransene til kundene vil således fortsette som før.

ECR Holding AS vil videreutvikle S M S til en enda mer profesjonell aktør innen sitt segment. Vi har stor tro på S M S og vil gjennom utvikling av moderne software og funksjonalitet tilføre våre kunder fremtidsrettede løsninger og flere tjenester, sier Peter Wirén, administrerende direktør i ECR Holding. Markedet er i rask endring, og vi tror det vil være viktig å bli større og mer slagkraftig enn de fleste tilbydere er i dag. Både ny teknologi, nye myndighetskrav og nye kjøpemønstre hos forbrukerne vil kreve sterkere satsing på teknologi, prosesser og kundestøtte enn det dagens aktører vil kunne makte på egen hånd.

Vi ser frem til et tett og konstruktivt samarbeid både med kundene i S M S og den dyktige medarbeiderstaben i selskapet, understreker Wirén.

For mer informasjon, kontakt daglig leder Per Gjertsen:
Tlf: +47 22 80 22 10 (linje 3)
Email: per@sms.no.

Last ned vedlegg
Strandveien 55
1366 Lysaker
Tlf: 22 80 22 10
salg@sms.no