For at vi første gang skal kunne få tilgang til din maskin er det nødvendig at det kjøres et lite program på din pc, det kan lastes ned her http://get.teamviewer.com/xbv267b

For online registrering av support saker kan du gå til helpdesk.aksessikt.no er det driftskritisk så er vil tilgjengelige på telefon nummer 22 80 22 10 med innvalg 1.

Her er link for møte http://go.teamviewer.com/zx7kzqr