Ny rapport – Tips pr. ansatt!

I denne rapporten kan du selv velge hvordan du ønsker å dele både salg og tips:

  • Del på timer arbeidet (Fordelt på timer innenfor en trunkgruppe pr dag)

  • Del likt (Fordelt likt over alle som har jobbet i trunken den dagen)

  • Ikke del (Alle får sin egen tips)

Du kan velge mellom en enkel oversikt gruppert på ansatte, eller du kan ta ut en detaljert rapport som også grupperer på trunkgruppe og dato. En advarsel vises hvis en ansatt har glemt å logge ut eller jobbet lenger enn tiden angitt i feltet «Vakt lengde advarsel».

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *