Nets IWL250 SMS Bankterminal  587793 587799  587808
S M S AS er forhandler for Verifone og Nets i Norge og leverer leverer betalingsterminaler fra blant annet Banksys, Ingenico og VeriFone.
 
Våre produkter omfatter mobile og stasjonære betalingsterminaler som kommuniserer via GPRS, Wlan og bredbånd. Betalingsterminalene kan være frittstående eller integreres med kassesystemet. Vi leverer også selvbetjeningsterminaler til for eksempel automatmaskiner og ladestasjoner.
 
Hvilken betalingsterminal du skal velge, avhenger av bruksområde og transaksjonsvolum. Er du i tvil om valg av betalingsterminal, ta kontakt så finner vi den som passer ditt bruk.
 
Velg kategori i menyen venstre for oversikt over aktuelle terminaler for deg. Vi kan også integrere trådløse terminaler mot vår RmsV kassesystem.