587988
592225

ordreregistrering
Snappwaiter er en app for personalet på ditt sted. Gjennom sin app kan de plassere ordre på ethvert bord og sende dem rett til kassen og en eller flere bongskrivere.  Servitøren har til en hver tid full oversikt over bordene t og tilhørende regninger.
 
Større tilgjengelighet
Løsningen reduserer servitørens behov for hele tiden å måtte bevege seg ut av salgssonen for å kommunisere med kasse, bar og kjøkken. Ved å alltid være der hvor salgene skapes og være tilgjengelig for gjestene vil langt flere behov konverteres til salg. En servitør er ikke bare en kelner, men også en selger. Og en selger bør være der kundene er. Tiden med hukommelse, penn og papir, køer på kassen og manglende tilstedeværelse er over.