VippsGo

Utvalgt meny fra kassen (RmsV) sendes over til VippsGo daglig. Bestillinger kan gjøres på en mobil enhet via Vipps og sendes til kassen (touchterminalen). En rød «kundebestillingsknapp» på kassen indikerer at det er slike bestillinger tilgjengelig.

 

Når «kundebestillingsknappen» trykkes kan den ansatte se alle bestillingene som hører til den avdelingen den ansatte er logget inn i.  Bestillingen bekreftes ved henting og en regning (salgskvittering) vil skrives ut.  Alle bestillingene vil ha en indikasjon på at de er forhåndsbetalt via Vipps (en Betalknapp som er merket gult).

 

Salgskvitteringen er automatisk oppgjort med fast oppgjørsform 31 VippsGo som må legges inn i oppgjørsformsregisteret.
Produksjonsbong (om ønskelig) skrives automatisk til kjøkkenet når en bestilling mottas fra Vipps, men man kan også avvente utskrift av bong til kundebestillingen er bekreftet av en servitør.

 

https://www.vipps.no/bedrift/vippsgo