592152

Øk dine marginer gjennom reduserte kostnader - Komplett verktøy for lagerstyring

Rms sin Food & Beverage er et komplett verktøy for lagerstyring. Den gir deg detaljert informasjon og bedre beslutningsgrunnlag.
Som resten av rms er Food & Beverage enkelt å bruke, med automatiske funksjoner og rapporter får du et verktøy som er meget tidsbesparende.
 
I korthet:
  • Nøyaktig informasjon for bedre beslutninger
  • Automatiske og brukervennlige rapporter
  • Riktig Logistikk
  • Minimerer risikoen for feilkalkulering
  • Enkelt å innføre i daglige rutiner
  • Rapporter som optimerer dine menyer
  • Automatiske funksjoner gjør at det krever lite av din tid
 
Gjennom å opprette Min-/Maksimumsnivåer på dine lager genererer rms automatiske bestillingslister til dine leverandører når du ønsker det. Bestillingen viser i tillegg til bestillingen kostnaden på bestillingen så du til en hver tid ser hva det koster å fylle opp lagernivået.
rms hjelper deg å holde rett lagernivå og vil på den måte bedre din logistikk og derfor redusere dine kostnader.
 
Rapporter som effektiviserer din hverdag
Et stort utvalg av rapporter hjelper deg å effektivt håndtere din logistikk og dine menyer. En av rapportene hjelper deg f.eks å plukke ut de produktene med de høyeste marginene i forhold til volum. På sikt vil du kunne optimere dine menyer til å inneholde de til enhver tid rette produkter til riktige priser for en lønnsom bedrift.
Gjennom å legge inn ønskede bruttofotjenester på hvert enkelt produkt eller varegruppe, kan RmsV foreslå dine salgspriser i forhold til ønskede bruttofortjenester. Noe som igjen reduserer muligheten for dyre feilkalkuleringer og glemte prisjusteringer.
 
Forbedre lønnsomheten i din bedrift
Ettersom Food & Beverage er innebygd i rms er det veldig enkelt å implementere lagerstyringen i de daglige rutinene. Du begynner kanskje å bruke Food & Beverage for å minimere brekk og svinn men kommer snart til å oppdage hvilke enorme muligheter det gir til å forbedre bedriftens lønnsomhet.